Industrielaan 4, 3925 BE Scherpenzeel, Tel. 06 53218562, E-mail: Klik hier

Forum Systeemhuizen Bouw is een vereniging van software-leveranciers in de bouwnijverheid (B&U, Infra, Installatiebranche) met als belangrijkste doel de onderlinge contacten en samenwerking tussen de leden te bevorderen.


Forum Systeemhuizen Bouw treedt namens haar leden op als gesprekspartner voor andere partijen in de branche, o.a. initiëren of ondersteunen van innovatieve onderzoeken.


In de ruim 20 jaar van haar bestaan is Forum Systeemhuizen Bouw er in geslaagd uit te groeien tot bunde-ling van bedrijven die onder hand-having van hun eigen identiteit een positieve bijdrage leveren aan de optimalisering van het bouwproces.

Bestuursleden:Jan Nieuwenhuizen (4PS) , secretaris & penningmeester (sinds 23 september 2003).


Arthur Dommers (Herke ICT Group), algemeen bestuurslid (sinds 1 januari 2013).Forum Systeemhuizen Bouw is bekend geworden door de ontwikkeling van standaard uitwissel formaten waardoor partners in het bouwproces informatie digitaal aan elkaar door kunnen geven.


Er zijn formaten gedefinieerd voor de uitwisseling van calculaties (CUF), STABU-bestekken en CAD-tekeningen.


Sinds een aantal jaren is het CUF formaat ‘public domain’ en daarmee ook beschik-baar voor niet Forum leden.

 

In onderstaande documentatie staat beschreven hoe een CUF bestand er uit ziet en hoe het gebruikt kan te worden:


Forum CUF XML Schema4003.xml

Forum CUF XML Schema4003.xsd

Gebruiksregels CUF XML

Voorbeeldbestand CUF XML

Vragen en opmerkingen


Forum CUF XML is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, depotnummer 1059673

Voor alle documenten geldt:

©2013 Forum Systeemhuizen Bouw


Meer informatie is te verkrijgen per E-mail: Klik hier

Leden (klik op naam voor link naar website):


2Jours

4PS

Admicom

Afas

Arkey

Bouwinfosys

Construsoft

Centric   

Duncan

De Twee Snoeken

Exact

File2share

Herke ICT Group

IBIS

Kraan

Setz Automatisering

Piramide Groep

Syntess

VanMeijel